PhDr. Marek Hošek

psychoterapeut  -  supervizor - adiktolog

V praxi jsem cca 23 let. Také pracují online (Skype, Google Meet)

Klienti VZP, ČPZP , ZP Škoda mají péči z větší části hrazenou pojišťovnou

Čím se v psychoterapii zabývám

V terapii a poradenství pracuji převážně s dospělými klienty a s dospívajícími od 17. r. Hlavně se zaměřuji na mezilidské vztahy (např. páry, rodiny), dále na různé psychické nesnáze (např. strach, smutek, impulzivita, nepozornost, vztek) a na závislosti (např. on-line hry, workoholismus). Dochází i lidé, kteří chtějí sobě více porozumět, přijmout se, pochopit se (např. osobní nebo profesní rozvoj). V praxi jsem od roku 2020.  Klient může přijít anonymně.

V terapii, byť jsem původně existencialista, pracuji eklekticky. Tzn., že míchám různé přístupy, směry, tak jak je v danou chvíli třeba, vždy s respektem ke klientovi. V prvních dvou setkáních s klientem mapujeme na čem budeme pracovat a klientovu současnou situaci. Při práci rád pracuji s imaginací, snem, relaxací.

https://soulmio.com/cs/blog/nejste-ve-vztahu-stastni-zmenit-to-muze-parova-terapie/

A co v terapii nedělám...

Stavy vyžadující spíše hospitalizaci, dále psychotické, těžce depresivní klienty, adiktologické klienty závislé na látkách (heroin, pervitin...).

Supervize a vzdělávání budoucích a začínajících terapeutů

V supervizi se zaměřuji na případovou supervizi (psychoterapie, SP, zdravotnictví, školství, řízení) - individuální. Vzdělávám budoucí a začínající psychoterapeuty přes výcvikovou supervizi  a mentoring.  

Podobně jako v terapii, byť jsem "školou" integrativně zaměřený, pracuji v supervizi eklekticky. Tzn., že míchám různé přístupy, směry, tak jak je v danou chvíli třeba, vždy s respektem k supervidovanému. Se zadavatelem v prvních setkáních mapujeme na čem budeme pracovat a podobu zakázky.Vytvořte si webové stránky zdarma!