Mentoring je proces založený na vztahu, kdy mentor poskytuje vedení, podporu a rady mentorovanému, aby mu pomohl se profesionálně rozvíjet. Jako mentor využívám své odbornosti zkušeností, znalosti a poznatky, abych pomohl mentorovanému psychoterapeutovi dosáhnout konkrétních cílů, získat nové dovednosti a překonat možné překážky a pochybnosti (např. s rolí psychoterapeuta). 

V mentoringu nejsou jen "terapeutická" témata, ale i témata ze "zákulisí", tzn. vedení spisu, evidence, účto, legislativa, další vzdělávání, etika, marketing...  

Mentorování nabízím jak FtoF, tak online a také na pracovišti

Klíčové body mentoringu:

  • Nabízím rady, zkušenosti a poznatky nejen z psychoterapie. V praxi pracuji integrativně, eklekticky.

  • V mentoringu poskytuji podporu a povzbuzování mentorovaného.

  • Z mého pohledu je důležité mentorovanému umožnit vybudovat si vlastní profesní kompetence a sebevědomí.

  • A rovněž i vybudování si vlastní sítě informací a kontaktů.

  • V úvodu mentoringu společně stanovujeme reálné cíle, očekávání, které průběžně společně přehodnocujeme.

  • Důležitou součásti mentoringu je poskytování konstruktivní zpětné vazby, která pomáhá identifikovat oblasti růstu a zlepšení.

  • V neposlední řadě podporuji mentorovaného k soběstačnosti a nalezení svého stylu, který není v rozporu s etickými zásadami a dobrou praxí.

Úspěch mentoringového vztahu často závisí na otevřené komunikaci, důvěře a angažovanosti jak ze strany mentora, tak mentorovaného.

Bližší a další info k mentoringu - ČAP

Vytvořte si webové stránky zdarma!