Ceník - služby jsou částečně hrazené pojišťovnami (viz Úvod)

číslo účtu: 317250630/0300, IČ: 02695146


Individuální terapie, poradenství/50 min./online

900 Kč

Párová terapie/50 min./online

            990 Kč

Individuální supervize, mentoring/50 min./online

990 Kč

Skupinová, týmová superv., sk. mentoring/60 min.

1190 Kč

Za setkání "prezenčně" 

+ 100 Kč


Podmínky zrušení (storna) objednaného sezení

1. Zrušení bez storno poplatku:

- v případě stornování sezení i bez uvedení důvodu nejpozději 3 dny předem;

- v případě stornování termínu sezení s uvedením závažného důvodu (zejména náhlé onemocnění klienta, popř. vznik jiné objektivní okolnosti, která brání účasti klienta na sezení) nejpozději 24 hod. před termínem objednaného sezení.                                                              

2. Storno poplatek ve výši 75% částky odměny za jednotlivé sezení:

- v případě stornování termínu sezení méně než 48 hodin a nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem sezení, s uvedením a následným doložením závažného důvodu pro provedené storno; důvod stornování je klient povinen prokázat do 3 dnů ode dne, kdy plánované sezení zrušil, a neprokáže-li jej v této lhůtě, je povinen zaplatit storno poplatek dle bodu 3.

3. Storno poplatek 90% ceny sezení:
- v ostatních případech

Vytvořte si webové stránky zdarma!