Zdravotnictví (psychiatři, (dět.) kliničtí psychologové, logopedi, sexuologové...)

https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost

https://www.psychiatrie.cz/sekce-pro-uzivatele-pece/88-uzivatele/informace-pro-uzivatele/403-seznam?fbclid=IwAR0tIErBmhNJj6m28lfrGlFx1nGMzxK6D4xM-ut-VnCcb3UQxW8IMpK5AG8<br>

https://www.inep.cz/  (někdy mají kratší čekací lhůty)

https://www.kappa-praha.cz

https://nedostupnapece.mzcr.cz (když Vám nejde najít lékaře...)

Krizové linky/telefonická krizová intervence/chat... a linky důvěry

https://www.capld.cz/linky-duvery-cr/

https://bohnice.cz/krizova-pomoc/ (lze jen osobně - 24/7)

https://covid.gov.cz/situace/psychologicka-pomoc/krizove-linky

https://www.perinatalniztrata.cz/linka/  

Apka: Nepanikař

Různé (psychické potíže)

www.opatruj.se

Linka bezpečí

https://www.linkabezpeci.cz

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

https://mapa.ditearodina.cz/mapa-zdvop.html

Pomoc lidem s onkologickým onemocněním

https://www.amelie-zs.cz/?fbclid=IwAR1kwlc4QjFBMZWE8FCuawnv0cjicX2MnhJUrihzcCfuFD-UQh6Ouc6Ex1M

Pomoc rodičům při úmrtí dítěte

https://www.dlouhacesta.cz/uvod

Matky, otcové, rodičovství, mateřství

https://www.usmevmamy.cz

https://ligaotcu.cz

Sexuální oblast, LGBTQ+, seznamovací akce

https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/sexuologicky-ustav/

https://parafilik.cz

https://www.sbarvouven.cz/poradentska-sit/

https://lgbt-zdravi.cz/pece/<br>

https://akcepronezadane.cz/

https://www.zaipo.cz/

Sociální služby

https://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1637178729514_2

Školství, výběr školy

https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Seznam

Relaxace a práce s dechem

https://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/attrenink/coje.html<br> (AT)

https://www.rehabilitace.info/zdravotni/dychani-do-bricha-brisni-dychani-co-to-je-a-proc-byste-to-meli-umet/<br> (dech)

https://www.youtube.com/watch?v=LIOP5lTk9Ek<br> (progresivní relax)Vytvořte si webové stránky zdarma!