Jsem absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zaměřením na sociální patologii, sociální psychologii a pedagogiku.
Od r. 2000 působím v pomáhajících profesích, především na pozici psychoterapeuta, manželského a rodinného poradce a adiktologa. 
Zhruba    9    let    jsem    působil    ve     vrcholném     managementu středně velké organizace, která má cca 190 zaměstnanců. Postgraduální vzdělání, výcviky a kurzy (výběr):

 • Komplexní (úplné) psychoterapeutické vzdělání pro zdravotnictví akreditované Českou lékařskou společností JEP podle evropských standardů EAP (ved. výcviku: MUDr. Z. Piňďáková, Doc. O. Čálek)
 • Tříleté teoretické studium psychoterapie (ved. práce: Doc. MUDr. J. Skála, Zk.: Prof. J. Vymětal)
 • Zvláštní odborná zdravotnická způsobilost MZ ČR (S4): Diagnostika a duální diagnózy v adiktologii (garant: Doc. MUDr. K. Kalina) 
 • Rodinná diagnostika a terapie (doc. K. Balcar) a Rodinná ter. psychosomatických poruch (MUDr. Chvála, PhDr. Trápková)
 • Absolvent výcviku v integr. sup. (Garant: MUDr. Johan Pfeiffer)/bez zk. EASC
 • Výcvik v telefonické krizové intervenci (D-Liberec)
 • Partnerské vztahy - cyklus seminářů (Rataj, Vojtko)
 • Výcvik v resocializaci disruptivních poruch (MV ČR)
 • KBT metody, techniky (K. Durecová)
 • Neuropsychoterapie a neurovědy I, II (MUDr. Rascka)
 • Focusing (Dresden, SRN)
 • Mindfulness (IPVZ/MUDr. Chýle) 
 • Relaxační techniky/zaměření na AT vč. VS (Dr. Langošová G.)
 • Terapie hrou/terapeutické pískoviště
 • Psychodynamická diagnostika (MUDr. Holub, IPVZ)
 • Seminář. terapeutický seriál z rodinné terapie: Obtíže dospívání pohledem RT, Vliv rozpadu rodiny a vývoj dítěte, Emoce (nejen) u dětí (Cichák, Heidorferová)
 • Dlouhodobé školení a praktické cvičení v diagnostických, terapeutických metodách/2014-16: 16PF, B-I-T, Eysenck, FAST, Kresba postavy.. (Doležálková R.)
 • Akreditační kurz Hogrefe - Dg. metody v poradenství a HR - VMT, IST, NEO, BIP, d2, LMI... (Hoskovcová S., Neudertová H., Havlůj V.)
 • Scénotest a terapie/dg. hrou (Humpolíček, Testcentrum)
 • Práce s agresivitou, vztekem, naštvaností (Hajna F.)
 • Práce s odlišnostmi ve vztazích (Rataj P.)
 • Práce s kyber rizikovými jevy (Kožíšek, Šmíd)
 • KI u dětských skupin (Štréblová L.)
 • Náročné situace v komunikaci s klientem
 • Psychohygiena a sy hoření 

Členství

 • Řádný člen, supervizor a mentor  České asociace pro psychoterapii
 • Řádný člen Klubu Alumni Univerzity Karlovy
 • Řádný člen a supervizor České daseinsanalytické společnosti 
 • Řádný člen a supervizor Asociace manželských a rodinných poradců ČR
 • Člen správní rady a spoluzakladatel Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy v Ústí/L (býv. krajská manželská poradna fungující od 70. let).

Vytvořte si webové stránky zdarma!