Jsem absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zaměřením na sociální patologii, sociální psychologii a pedagogiku. 
Od r. 2000 působím v pomáhajících profesích, především na pozici psychoterapeuta, manželského a rodinného poradce (certifik. 1. a 2. stupně, Asociace manželských a rodinných poradců ČR) a adiktologa. 
Zhruba    9    let    jsem    působil    ve     vrcholném     managementu (zástupce ředitelky)    středně   velké organizace. 

Aktuálně vedle psychoterapie provádím supervize a podílím se na vzdělávání budoucích a "čerstvých" absolventů psychoterapie. 

Jsem supervizor a mentor České asociace pro psychoterapii a Asociace manželských a rodinných poradců ČR. 


Postgraduální vzdělání, výcviky a některé specializační kurzy:

 • Komplexní (úplné) psychoterapeutické vzdělání pro zdravotnictví akreditované Českou lékařskou společností JEP podle evropských standardů EAP
 • Tříleté studium psychoterapeutické teorie (PPF)
 • Zvláštní odborná zdravotnická způsobilost v adiktologii/akreditace MZ ČR (dg. a DDg v adiktologii) 
 • Výcvik v integrativní supervizi ČIS,v akreditovaný EASC - před zk. (Vedoucí v.: Pfeiffer J., Čermáková V.)
 • Rodinná diagnostika a terapie (doc. K. Balcar) a Rodinná ter. psychosomatických poruch (Chvála, Trápková)
 • Výcvik v telefonické krizové intervenci (D-Liberec)
 • Partnerské vztahy (Rataj, Vojtko)
 • Výcvik v resocializaci disruptivních poruch (MV ČR)
 • KBT metody (K. Durecová)
 • Neuropsychoterapie I, II (Rascka)
 • Focusing (SRN)
 • Mindfulness (IPVZ/Chýle) 
 • Relaxační techniky/AT vč VS (Langošová G.)
 • Terapie hrou/terapeutické pískoviště
 • Psychodynamická diagnostika (dr. Holub, IPVZ)
 • Rodinné právo v procesních souv.
 • Seminář. seriál: Obtíže dospívání pohledem RT, Vliv rozpadu rodiny a vývoj dítěte, Emoce (nejen) u dětí (Cichák, Heidorferová)
 • Dlouhodobé školení a praktické cvičení v diagnostických, terapeutických metodách/2014-16 - 16PF, B-I-T, Eysenck, FAST, Kresba postavy.. (Doležálková R.)
 • Akreditační kurz Hogrefe - Dg. metody v poradenství a HR - VMT, IST, NEO, BIP, d2, LMI... (Hoskovcová S., Neudertová H., Havlůj V.)
 • Scénotest a terapie/dg. hrou (Humpolíček, Testcentrum)
 • Personální management, Manažerské dovednosti
 • Kyberkriminalita a jiné kybersociopatologie

Členství

 • Řádný člen, supervizor a mentor  České asociace pro psychoterapii
 • Řádný člen Klubu Alumni Univerzity Karlovy
 • Řádný člen a supervizor České daseinsanalytické společnosti 
 • Řádný člen a supervizor Asociace manželských a rodinných poradců ČR
 • Člen správní rady a zakladatel Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy v Ústí/L (býv. krajská manželská poradna fungující od 70. let).

Lektorství (témata)

 • Internetové závislosti
 • Role muže a ženy v rodině
 • Adiktologie pro rodiče
 • Sociálně patologické jevy ve škole
 • Kybersociopatologie
 • Autogenní trénink a jiné relaxace
 • Primární prevence RCH/SPJ
 • Poradenské dovednosti
 • Psychoterapeutické dovednosti
 • Vedení týmů a motivace pracovníků

Vytvořte si webové stránky zdarma!