Jsem absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zaměřením na sociální patologii, sociální psychologii, HR management, filozofii a sociální pedagogiku. Od r. 2000 působím v pomáhajících profesích, především na pozici psychoterapeuta, manželského a rodinného poradce (certifik. 1. a 2. stupně, Asociace manželských a rodinných poradců ČR) a registrovaného adiktologa. 

Zhruba    9    let    jsem    působil    ve     vrcholném     managementu  (zástupce ředitelky)    středně   velké organizace. 

Aktuálně vedle psychoterapie provádím supervize a podílím se na vzdělávání budoucích a "čerstvých" absolventů psychoterapie. 

Jsem supervizor a mentor České asociace pro psychoterapii a Asociace manželských a rodinných poradců ČR. 

Pracuji tzv. eklekticky, takže "míchám" terapeutické techniky z různých škol a směrů

V praxi jsem od r. 2000.

Rád jezdím na kole a šplhám po kopcích. Máme dceru Medu a syna Marka. 


Postgraduální vzdělání, výcviky a některé specializační kurzy:

 • Komplexní (úplné) psychoterapeutické vzdělání pro zdravotnictví akreditované Českou lékařskou společností podle evropských standardů EAP/DA psychoterapie
 • Tříleté studium psychoterapeutické teorie (PPF)
 • Zvláštní odborná zdravotnická způsobilost v adiktologii/akreditace MZ ČR (dg. a DDg v adiktologii) 
 • Výcvik v supervizi - ukončený a před zk. 
 • Rodinná diagnostika a terapie (doc. K. Balcar) a Rodinná ter. psychosomatických poruch (Chvála, Trápková)
 • Výcvik v telefonické krizové intervenci
 • Partnerské vztahy (Rataj, Vojtko)
 • Výcvik v resocializaci disruptivních poruch (MV ČR)
 • KBT metody (K. Durecová)
 • Neuropsychoterapie (Rascka)
 • Focusing (SRN)
 • Mindfulness (IPVZ) 
 • Relaxační techniky/AT vč VS
 • Terapie hrou/terapeutické pískoviště
 • Obtíže dospívání pohledem RT 
 • Školení a praktické cvičení v diagnostických, terapeutických metodách (BIP, LMI, VMT, Amthauer, d2-R, 16 PF, NEO, LJI, FAST, Ps. dynamická dg, Scénotest atd.)
 • Personální management, Manažerské dovednosti
 • Kyberkriminalita a jiné kybersociopatologie

Členství

 • Řádný členem Česká asociace pro psychoterapii
 • Řádný člen Klubu Alumni Univerzity Karlovy
 • Řádný člen České daseinsanalytické společnosti 
 • Řádný člen Asociace manželských a rodinných poradců ČR
 • Člen správní rady a zakladatel Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy v Ústí/L (býv. krajská manželská poradna fungující od 70. let).

Lektorství (témata)

 • Internetové závislosti
 • Role muže a ženy v rodině
 • Adiktologie pro rodiče
 • Sociálně patologické jevy ve škole
 • Kybersociopatologie
 • Autogenní trénink a jiné relaxace
 • Primární prevence RCH/SPJ
 • Poradenské dovednosti
 • Psychoterapeutické dovednosti
 • Vedení týmů a motivace pracovníků

Vytvořte si webové stránky zdarma!